Privacy Policy

Apotheek Demeer, gevestigd aan Naamsesteenweg 224 – 3001 Heverlee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.apotheekdemeer.be
Naamsesteenweg 224 – 3001 Heverlee
+32 16 40 50 64

Ann-Sophie Demeer is de Functionaris Gegevensbescherming van Apotheek Demeer, zij is te bereiken via info@apotheekdemeer.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Apotheek Demeer verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u als klant gebruik maakt van ons contactformulier of het speciale formulier om producten te reserveren. Aangezien de reservatie soms gebeurt op basis van een doktersvoorschrift, verwerken wij in sommige gevallen de volgende gegevens:

– Voor- en familienaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die op het voorschrift vermeld staan

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Apotheek Demeer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid (als u bepaalde medische producten bestelt)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar indien voor hen producten worden gereserveerd op basis van een doktersvoorschrift.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Apotheek Demeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Apotheek Demeer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Apotheek Demeer) tussen zit. Apotheek Demeer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Farmad

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Apotheek Demeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Eens een reservatie van producten is verwerkt, wordt alle gegevens, inclusief het eventueel meegestuurde voorschrift, gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Apotheek Demeer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Apotheek Demeer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Apotheek Demeer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@apotheekdemeer.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Apotheek Demeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Apotheek Demeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@apotheekdemeer.be